Entresol – ett effektivt sätt att skapa extra utrymme

Har ni problem med att få lagerytan att räcka till? Har ni nått en nivå där det börjar bildas flaskhalsar rent logistiskt och där de anställdas säkerhet äventyras? I så fall är det läge att agera och detta innebär inte att ni per se behöver ta kostsamma investeringar i att bygga ut lagerlokalerna.

Genom att välja entresol kan ni bygga mer utrymme och använda takhöjden på ett mer effektivt sätt: entresol innebär att ni adderar ett extra våningsplan och att ni därmed också skapar mer utrymme i era befintliga lokaler – utan att det kostar extremt mycket pengar. Entresolplan är en investering som betalar av sig redan från dag ett.

Entresol är en lösning som primärt passar inom lager, men där exempelvis finns även från kontorsmiljöer, affärer, butiker och exempelvis både bygghallar och bilhallar. Det finns extremt många fördelar med att undersöka möjligheten för entresol om man känner att man som företag börjar växa ur den befintliga kostymen. Att bygga om och bygga ut handlar om stora kostnader och det handlar dessutom om en ganska lång, byråkratisk procedur där exempelvis Byggnadsnämnden inkluderas och där ett bygglov måste ges.

Hitta rätt leverantör av entresol

Med entresol kan man snabbt och effektivt skapa mer utrymme och detta utan att det kostar för mycket pengar. Med rätt leverantör kan du även skräddarsy en lösning för just din verksamhet och utifrån både behov, krav samt från vilka förutsättningar din lokal erbjuder.

Det är också en nyckel. Entresol kan köpas från en massa olika leverantörer, men det man ska vara medveten om är att det är viktigt att hitta en återförsäljare som verkligen förstår vilka behov man har. Alla branscher och alla företag har olika behov och att välja entresol kan därför aldrig följa en given standard.

Rådet är att du som företagare hittar en leverantör som kan besöka era lokaler och skissa upp entresol – olika idéer – som passar bäst för er. Genom detta får ni mer utrymme, ökad effektivitet och en säkrare arbetsplats.