Se om ditt hus

OVK-besiktningen är ansvarig för vår förbättrade inomhusmiljö under senare år. Sedan lagstiftning införts har de flesta byggnader kontrollerats regelbundet och många fel åtgärdats.

En stor majoritet av alla fastighetsägare har en klar uppfattning om vad en OVK-besiktning innebär. Lagstiftningen har trots allt funnits i trettio år vid detta laget. Bakgrunden till att man 1991 beslutade om saken var att man kunnat konstatera att väldigt många lokaler hade undermåligt inomhusklimat.

Att det finns partiklar och olämpliga ämnen i inomhusluft är alltid ett bekymmer. Störst vikt har förstås lagts vid lokaler där sjuka vårdas eller där barn vistas. Alltså gäller de strängare reglerna för fastigheter som inrymmer vårdinrättningar och skolor.

Även andra fastigheter omfattas av lagen. Alla typer av fastigheter där människor vistas behöver genomgå OVK-besiktningar med jämna mellanrum. Undantaget är fastigheter avsedda för en eller två hushåll. Där görs en inspektion vid byggnation, enbart.

Hur går en OVK-besiktning till?

Först och främst behövs en firma med rätt kompetens. En certifierad person skall utföra besiktningen. Själva besiktningen genomförs genom att man kontrollerar hur ventilationssystemen fungerar både genom mätningar och genom okulär besiktning. Besiktningspersonal konstaterar att systemet blir godkänt eller icke godkänt.

Om besiktningen visar på ett resultat som inte är godkänt måste du som fastighetsägare åtgärda bristerna. Vanligen ska det genomföras inom ett halvår. Dröjer detta kan vite utdömas. När din ventilationsanläggning blivit godkänd utfärdas ett diplom som lämpligen placeras väl synligt i lokalerna.

OVK-besiktning säkerställer att lokaler inte har en inomhusmiljö som är skadlig eller sjukdomsframkallande och är också en bra hjälpreda för energibesparingar.