Trädfällning Stockholm – ta hjälp av rätt företag 

Ser man till en av de vanligaste olyckor som en svensk villaägare råkar ut för så handlar det om misstag i samband med trädfällning i Stockholm. Man ser att ett träd kanske mår dåligt eller att de riskerar att falla och man fattar – ofta som ett infall – att man ska kapa det. 

Hur svårt kan det vara? Det som kan ske är att man dels riktar trädet i en riktning som gör att man själv skadas och då kan det handla om allvarliga skador. Dels så kan man också rikta trädet mot exempelvis den egna villan, mot bilen – eller mot grannens egendom. 

Vanligt är även att man ser att olyckor sker som en följd av att man inte kan hantera en motorsåg. Det senare ska vi, innan vi fortsätter, ge ett tips om och detta i form av att anmäla sig till en onlineutbildning för motorsåg. Har du ett så pass kraftigt och potentiellt livsfarligt verktyg så måste du också kunna hantera det. 

Trädfällning Stockholm – fördelar med professionell hjälp

Med det sagt så ska vi även peka på vikten av att faktiskt anlita proffs inom trädfällning i Stockholm och visa upp vilka fördelar det beslutet för med sig – enligt följande: 

  • Trygg trädfällning. En arborist är en utbildad trädfällare som alltid gör en ordentlig riskbedömning innan en fällning äger rum. Hur ska man fälla trädet säkert och hur ska man ta faktorer som väder och vind med i beräkningen? I vissa fall kan man kapa trädet i ett enda stycke, men i många fall så är en sektionskapning ett bättre och säkrare alternativ. För detta krävs också rätt utrustning och exempelvis, i vissa fall, en skylift. 
  • Extratjänster. Inkluderat i en professionell trädfällning i Stockholm kan även exempelvis stubbfräsning vara. Du kan även få hjälp med att kapa upp trädet till ved och få hjälp med bortforsling av buskar, grenar och annat. 

Beskärning. Är det ens nödvändigt att kapa trädet eller kan man exempelvis öka insläpp av sol genom att beskära kronan? En arborist har svaren och kunskapen för att genomföra detta.