Att söka juridisk hjälp vid våldtäkt i Göteborg

Om man utsatts för en våldtäkt i Göteborg, ska man först uppsöka medicinsk hjälp. Därefter ska man kontakta en advokat med erfarenhet av våldtäktsmål.

Våldtäkt är ett sexuellt övergrepp som är fysiskt och psykiskt kränkande och något som någon utsatts för utan att ha givit sitt samtycke. Förövaren har ofta mer makt i någon form och har ansett sig ha rätt att tillfredsställa sina egna behov på någon annans bekostnad. Detta kan vara makt i form av fysisk styrka men det kan också vara att den som utsatts för övergreppet befinner sig i någon form av beroendeställning.

Den som har utsatts för övergreppet, det kan vara en fullbordad våldtäkt eller andra förnedrande sexuella övergrepp, hamnar ofta i en situation av chock och i värsta fall även skam. Det bästa man kan göra i den situationen är att kontakta sjukvården. Man får hjälp med att ta prover och dokumentera eventuella fysiska skador. Det viktigaste är att man blir bemött med respekt vilket gör att man vågar gå vidare.

Att söka hjälp av en advokat när man utsatts för en våldtäkt

Den som utsatts för våldtäkt är ett brottsoffer. Personer som utsatts för ett brott som kan ge fängelse har, utan kostnad, rätt till en advokat eller ett så kallat målsägandebiträde. Svenska staten står för kostnaden och den som är utsatt har rätt att välja sin advokat. Känner man sig osäker och tvekar att kontakta sjukvård eller polis så kan man ringa en advokat för gratis rådgivning.

När man söker advokathjälp vid våldtäkt i Göteborg får man juridiskt stöd men också ett respektfullt bemötande. Empati och respekt för den personliga integriteten är viktiga byggstenar när man påbörjar en process. Detta kan många gånger vara avgörande för att våga gå vidare. Vissa advokatbyråer har personal som talar flera olika språk vilket underlättar hanteringen.