Hitta rätt officeprogram för er verksamhet

Dags att ta nästa steg och växa i en ny, större kostym som företag? Med rätt officeprogram så ger ni er själva den möjligheten och i den här texten ska vi försöka förklara hur och varför.

Klart står att många företag håller sig kvar vid gamla lösningar för länge. Tanken är god – varför fixa till något som fortfarande fungerar? – men man bör i sammanhanget även tänka Bättre. Kort sagt: ett nytt officeprogram kommer att fungera bättre än den äldre versionen ni använder er av. inte minst gäller detta för flexibilitet och säkerhet.

Ge er chansen att växa som företag

Företag med ambitioner att växa bör också växa med teknik och lösningar som ligger i framkant i utvecklingen. Idag ställer många – både anställda och företag – krav på snabba fötter och sömlösa lösningar vad gäller arbetet. Man vill kunna arbeta varifrån som helst, när som helst på dygnet och från olika enheter.

Den moderna arbetsplatsen är mer flytande än tidigare och den handlar sällan om ett 8-17-jobb där man har en fast plats på ett kontor. Man ska kunna arbeta hemifrån, från kund eller från ett café och kunna utföra ett lika bra jobb som på kontoret. För detta krävs ett officeprogram som möter dessa nya behov och som ger kollegorna en möjlighet till direkt kommunikation på ett smidigt och säkert sätt.

Köp officeprogram online

Microsoft har i dessa frågor två stycken extremt bra lösningar i form av Visio och Project och vilken av dessa ni väljer handlar mycket om vilka behov ni som företag har. Rådet är att ni tar hjälp med att köpa officeprogram. Detta gäller även om – och nästan i synnerhet – om ni väljer att köpa officeprogram online.

Servicen vid onlinehandel är nästan bättre än den du erbjuds över disk. Med exempelvis chattprogram så kan ni diskutera fram en bra lösning där era behov står i centrum och ni ges, utöver detta, även hjälp i samband med implementering av programmet. Ingen lämnas vind för våg – och då det dessutom handlar om bättre priser och garantier så är det definitivt en lösning som rekommenderas.

Säkerheten får avsluta. Vet du hur många dagliga attacker som riktas mot företag och privatpersoner och hur enkelt det är att komma över känslig information om ett företag använder äldre versioner av officeprogram? Med moderna lösningar kommer också en överlägsen säkerhet. Det, om något, borde få fler företag att ta steget.

Entresol – ett effektivt sätt att skapa extra utrymme

Har ni problem med att få lagerytan att räcka till? Har ni nått en nivå där det börjar bildas flaskhalsar rent logistiskt och där de anställdas säkerhet äventyras? I så fall är det läge att agera och detta innebär inte att ni per se behöver ta kostsamma investeringar i att bygga ut lagerlokalerna.

Genom att välja entresol kan ni bygga mer utrymme och använda takhöjden på ett mer effektivt sätt: entresol innebär att ni adderar ett extra våningsplan och att ni därmed också skapar mer utrymme i era befintliga lokaler – utan att det kostar extremt mycket pengar. Entresolplan är en investering som betalar av sig redan från dag ett.

Entresol är en lösning som primärt passar inom lager, men där exempelvis finns även från kontorsmiljöer, affärer, butiker och exempelvis både bygghallar och bilhallar. Det finns extremt många fördelar med att undersöka möjligheten för entresol om man känner att man som företag börjar växa ur den befintliga kostymen. Att bygga om och bygga ut handlar om stora kostnader och det handlar dessutom om en ganska lång, byråkratisk procedur där exempelvis Byggnadsnämnden inkluderas och där ett bygglov måste ges.

Hitta rätt leverantör av entresol

Med entresol kan man snabbt och effektivt skapa mer utrymme och detta utan att det kostar för mycket pengar. Med rätt leverantör kan du även skräddarsy en lösning för just din verksamhet och utifrån både behov, krav samt från vilka förutsättningar din lokal erbjuder.

Det är också en nyckel. Entresol kan köpas från en massa olika leverantörer, men det man ska vara medveten om är att det är viktigt att hitta en återförsäljare som verkligen förstår vilka behov man har. Alla branscher och alla företag har olika behov och att välja entresol kan därför aldrig följa en given standard.

Rådet är att du som företagare hittar en leverantör som kan besöka era lokaler och skissa upp entresol – olika idéer – som passar bäst för er. Genom detta får ni mer utrymme, ökad effektivitet och en säkrare arbetsplats.