Hyra ut i andra hand – vad gäller?

Vad gäller om man vill hyra ut i andra hand? Lite beroende på vilken typ av bostad man äger så ser reglerna olika ut. Har du exempelvis tänkt dig att hyra ut en villa i andra hand så har du också en större frihet kring detta: du kan själv bestämma när du vill börja hyra ut och hur länge uthyrningen i fråga ska fortlöpa.

Det enda du ska tänka på där, rent lagmässigt, är att en skälig hyra ska betalas av hyresgästen. Vilket innebär att hyran ska täcka dina kapital- och driftkostnader. Den som tror sig kunna hyra ut i andra hand och verkligen sko sig på detta bör tänka om. Det är inte bara omoraliskt – det kan även strida mot lagar och regler.

Hyra ut lägenhet i andra hand

Att hyra ut lägenhet i andra hand är även det något som skiljer sig åt. Äger du din lägenhet och har en bostadsrätt så har du en enklare väg fram till att hyra ut den. Sedan 2014 så har en ändring skett i bostadsrättslagen och i och med detta så behöver man inte längre ange beaktansvärda skäl för att få ett godkännande av sin bostadsrättsföreningen – det räcker numera med att man har exempelvis skäl som att man ska flytta till en annan stad under en period, att man vill prova att sambo med någon eller att man kanske ska åka utomlands för en period för att man ska få ett godkännande.

Även exempelvis sjukdom kan motivera ett godkännande och likaså gäller om du exempelvis köpt en bostad och planerar att sälja din nuvarande lägenhet, men i ett läge då marknaden är bättre. Det kan ge dig tillstånd att hyra ut i andra hand.

Givet är dock att olika BRF:er har lite olika syn på vad som anses vara okej att ange som skäl och att man också i och med detta bör titta närmare på stadgarna och vad som gäller just där man bor.

Beaktansvärda skäl för att hyra ut i andra hand

Ser man till hyresrätter så är detta den bostadsform som omges av störst problem i samband med andrahandsuthyrning. Att hyra ut hyresrätt i andra hand är lite svårare än att hyra ut en bostadsrätt, men det är långt ifrån omöjligt. Man måste även där ha ett tillstånd och då från fastighetsägaren eller hyresgästföreningen.

Skillnaden här är att man fortfarande måste ange det som kallas för beaktansvärda skäl och det är långt ifrån glasklart hur den tolkningen ser ut beroende på vilken föreningen man tittar på. Rent krasst och historiskt så kan saker som studier, värnplikt eller jobb på annan ort kvala in under beaktansvärda skäl – likaså en längre utlandsvistelse eller sjukdom och ålder. Man kan även se särskilda familjeförhållanden – du vill testa att bo med din partner – kan räknas som ett beaktansvärt skäl. Men, det är som sagt inte helt glasklart och skulle du nekas tillstånd så kan du alltid överklaga detta till Hyresnämnden.